Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

033-20 67 80
info@ekorev.com

Våra ledord är Utveckling, Kvalitet och Samarbete.

Att vi håller hög kvalitet på det vi gör är uppskattat av våra kunder. Vår ständiga strävan att förbättra vår kvalitet ytterligare har gjort att vi certifierat oss enligt ISO 9001. Som auktoriserad redovisningsbyrå arbetar vi enlig Reko, svensk standard för redovisningstjänster.

Givetvis följer vi penningtvättslagstiftningen och är anmälda till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att vi följer de lagkrav som ställs.