Kvalitetspolicy

Ekonomi & Revision H. Bertilsson AB skall förvalta kundernas förtroende genom att leverera tjänster enligt fastställda och överenskomna krav. Företagets utförda tjänster skall kännetecknas av ett välgjort arbete med en inriktning att ständigt bli bättre. Resultatet av utfört arbete skall vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Alla som arbetar på Ekonomi & Revision H. Bertilsson AB skall:

  • Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar och regler, god redovisningssed samt kraven i REKO.
  • Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande och uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive uppdrag.
  • Utföra arbetet efter branschens fastställda, yrkesetiska krav.
  • Ge ett gott intryck och inge förtroende.
  • Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod för ständiga förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument.